Kayıtlı İhracatçı Sistemi Hakkında

22 Şubat 2021

Kayıtlı İhracatçı Sistemi Hakkında

02.08.2019 tarihli 30850 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren, Gümrük Genel Tebliği (Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi) (Seri No:5) ile Kayıtlı İhracatçı Sistemine (REX) başvuru usul ve uygulama esasları belirlenmiştir.
 
Mezkûr Tebliğin, “Kayıtlı İhracatçı Sistemine Başvuru” başlıklı 3’üncü maddesi kapsamında; Kayıtlı İhracatçı Sistemine (REX) başvuru ve statünün sona erdirilmesine ilişkin görev ve sorumlulukların yerine getirilmesinde 15.02.2021 tarih ve 61489481 sayılı yazımız ile aşağıdaki gümrük müdürlüklerimiz yetkili kılınmıştır.
 
 

  • Mersin Gümrük Müdürlüğü
  • Mersin Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğü
  • Mersin Akaryakıt Gümrük Müdürlüğü
  • Taşucu Gümrük Müdürlüğü
  • Adana Gümrük Müdürlüğü
  • Yumurtalık Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğü
  • BOTAŞ Gümrük Müdürlüğü
  • İncirlik Gümrük Müdürlüğü