Tarihçe

18 Ekim 2019


Bölge Müdürlüğümüzün Tarihçesi 
Cumhuriyetimizin kuruluşunun ilk yıllarından 1971 yılına kadar Gümrük Müdürlüğü, 1971-2003 yılları arasında Mersin Gümrükleri Başmüdürlüğü, 2003 yılından Aralık 2011 yılına kadar Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğü olarak hizmet veren kurumumuz 2011 yılı Aralık ayından itibaren de 2011/2474 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Bölge Müdürlüğü olarak örgütlenmiştir.
Eski adıyla Mersin Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğü, yeni adıyla Orta Akdeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü kendisine bağlı 13 Müdürlük, 2 Ticaret Denetmenliği Grup Başkanlığı  ile Mersin, Adana illerinin ekonomisine hizmet eden büyük bir idari yapılanma haline gelmiştir.