Yetkilendirilmiş Gümrük Müşaviri

Bakanlığımız Gümrükler Genel Müdürlüğü'nün 2016/21 sayılı Genelgesi uyarınca çalışma bölgesi olarak Bölge Müdürlüğümüzünde yer aldığı 2. Bölgeyi seçen Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirlerine ilişkin liste için tıklayınız.