Uzlaşma istatistikleri

31 Ağustos 2011 tarihinde yürürlüğe giren “Gümrük Uzlaşma Yönetmeliği” kapsamında;

2019 Y
ılı (Ocak- Mayıs)  Uzlaşma Verileri;
 2018 Yılı Uzlaşma Verileri;

2017 Yılı Uzlaşma Verileri;