Gemi Kaçırılmasına İlişkin Müdahale Tatbikatı


Denizde meydana gelen bir kaçırılma olayına müdahaleye ilişkin gerekli faaliyetlerin zamanında ve etkinlikle uygulanması amacıyla, Orta Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü ile diğer ilgili kurum ve kuruluşların katılımıyla Mersin Limanında gerçekleştirilen müşterek tatbikat başarıyla uygulanmıştır.