Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta Olan İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına Veya Mahalli İdare Şirketlerinde İşçi Statüsüne Geçirilmesine İlişkin duyuru

24.12.2017 tarihli ve 30280 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 696 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 83 üncü maddesiyle 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 62 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi değiştirilerek personele dayalı hizmet alımı yoluyla çalıştırılan personelin Devlet kadrolarına geçişine karar verilmiştir.
 
Bu kapsamda; Bölge Müdürlüğümüzce 2017/310594 İhale kayıt numarası ile ihale edilmiş ve yükleniciliği HTO Temizlik Hizmetleri Organizasyon Reklam ve Yayıncılık Gıda İnşaat Orman Ürn. San. ve Tic. Ltd. Şirketince yapılan "Malzemesiz Genel Temizlik İhale" kapsamında istihdam edilen, 57694196120 T.C. Kimlik numaralı Kazım KAMIŞ ve 27520812074 T.C. Kimlik numaralı Cihangir COŞAR, 04.01.2018 tarihinde kadroya geçirilmeleri için Bölge Müdürlüğümüze başvuruda bulunulmuş ve söz konusu başvuruların tespit işlemleri için 10.01.2018 tarih ve 31069104 sayılı Bölge Müdürlüğümüzce Tespit Komisyonu oluşturulmuş olup, Tespit Komisyonunca yapılan çalışmalar neticesinde tanzim edilen 07/02/2018 tarihli İnceleme Tutanağı ile anılan başvurular kabul edilmiştir.
 
01.01.2018 tarih ve 30288 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta Olan İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına Veya Mahalli İdare Şirketlerinde İşçi Statüsüne Geçirilmesine İlişkin 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 23 ve Geçici 24 üncü Maddelerinin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslar Tebliği'nin 10’uncu maddesi 1. Fıkrası gereğince adı geçenlerin başvurularının Bölge Müdürlüğümüzce kabul edildiği ilan olunur.
Aynı Tebliğin 11’inci Maddesinin 1. Fıkrası gereğince, Komisyon kararına itirazların 3 gün içerisinde yazılı olarak gerekçelerini de belirtmek suretiyle Bölge Müdürlüğümüze yapılması gerekmektedir.