Tarihçe

Bölge Müdürlüğümüzün Tarihçesi

Cumhuriyetimizin kuruluşunun ilk yıllarından 1971 yılına kadar Gümrük Müdürlüğü, 1971-2003 yılları arasında Mersin Gümrükleri Başmüdürlüğü, 2003 yılından Aralık 2011 yılına kadar Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğü olarak hizmet veren kurumumuz 2011 yılı Aralık ayından itibaren de 2011/2474 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Bölge Müdürlüğü olarak örgütlenmiştir.

Eski adıyla Mersin Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğü, yeni adıyla Orta Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü kendisine bağlı 13 Müdürlüğü ile Mersin, Adana ve Niğde başta olmak üzere çevre illerin ekonomisine hizmet eden büyük bir idari yapılanma haline gelmiştir.