Yumurtalık Serbest Bölge Gümrük MüdürlüğüTARİHÇE

Türkiye’nin ilk serbest bölgelerinden biri olan Adana-Yumurtalık Serbest Bölgesi 04.03.1985 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulmuştur. 25.05.1990 tarihinde Bölgenin Kurucu ve İşletici şirketi olarak kurulan TAYSEB A.Ş. 12.12.1990 tarihinde Devlet Planlama Teşkilatı ile yapılan sözleşme çerçevesinde Adana-Yumurtalık Serbest Bölgesinin kurulup işletilmesi işini “Yap, işlet, devret” modeli çerçevesinde 30 yıl süreyle üstlenmiştir. 1990 yılında bölgenin işletmeye açılması için başlatılan çalışmalar, ”Körfez Krizi” ve bunun neticesindeki olumsuz ekonomik gelişmeler nedeniyle durdurulmak zorunda kalınmıştır.

1997 yılından itibaren yaşanan olumlu ekonomik gelişmeler, potansiyel kullanıcıların talepleri ve GAP Projesindeki gelişmeler sonucunda, bölgedeki alt yapı yatırımlarına yeniden başlanılmış ve 1998 yılının Eylül ayında Adana-Yumurtalık Serbest Bölgesi resmen açılmıştır.

Yumurtalık Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğü;
1998 yılında, İskenderun Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğü bağlantısı İskenderun Gümrük Müdürlüğü bünyesinde faaliyet göstermeye başlamıştır. 11.07.2006 tarihli 26225 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2006/10628 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile de İskenderun Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğüne bağlı olarak Yumurtalık Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğü kurulmuştur.  Müdürlüğümüz 01.11.2006 tarihinde fiilen faaliyete geçmiş olup, işlemler 17.07.2008 tarihinden itibaren bilgisayar ortamında yapılmaya başlanmıştır. Müdürlüğümüz 22.12.2012 tarihli ve 28150 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 2011/2474 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Mersin-Orta Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü’ne bağlanmıştır.
 
FAALİYET KONULARI

1-SERBEST DOLAŞIMA GİRİŞ  REJİMİ İŞLEMLERİ:
 İthalat İşlemleri İthalat Rejimi kapsamında Yumurtalık Serbest Bölgesinde faaliyet gösteren firmaların ürettikleri veya depoladıkları eşyaların Serbest Dolaşıma Giriş Beyannameleri ile yapılan işlemlerden oluşmaktadır. Genellikle Soğuk Oda Paneli, Kostik Soda, Asetik Asit,  Kristal ve Antişok Polistren v.b. eşyaların ithalatları yapılmaktadır.
 
2-İHRACAT REJİMİ İŞLEMLERİ  :
 İhracat İşlemleri, “İhracat Rejimi” kapsamında İhracat Beyannameleri ile Yumurtalık Serbest Bölge Müdürlüğünde faaliyet gösteren firmalara üretim, yatırım, depolama v.b. amacıyla yapılan işlemlerden oluşmaktadır. Özellikle; Serbest Bölgeye üretim hammaddesi olarak Galvanizli sac, Pentan, Katalizör, Polyol, Mineral Yağ v.b. eşyanın İhracı yapılmaktadır.
 
3-TRANSİT REJİMİ İŞLEMLERİ:
Bölgede faaliyet gösteren firmalara Transit Rejimi Kapsamında muhtelif kumanya malzemeleri,  sac, mineral yağ, katalizör v.b. eşyalar gelmekte olup, bu firmaların ürettikleri soğuk oda paneli, antişok polistren, kristal polistren,  kostik soda, asetik asit ve muhtelif kumanya cinsi eşyalar transit rejimi kapsamında  yurtdışına,  diğer gümrüklere ve serbest bölgelere kara yolu taşıtları ile sevk edilmektedir.

İLETİŞİM

Adres : Ceyhan /ADANA
E-Posta :  iskyumgm@ticaret.gov.tr
Telefon  :  (322) 634 20 80
Faks :  (322) 634 21 42