Taşucu Gümrük Müdürlüğü

     
 

TARİHÇE 

Taşucu Gümrük Müdürlüğü, Mersin İl Merkezine (93) Km, Silifke ilçe Merkezine (9) Km. mesafedeki Taşucu Beldesinde yerleşik bulunmaktadır.
Taşucu Limanı 20.07.1955 tarihine kadar Gümrük Kapısı olarak ticari yük giriş çıkışı için hizmet verirken; anılan tarihte 4 /3613 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Hudut Kapısı olarak ihdas edilmiş, araç giriş/çıkışının yanı sıra yolcu giriş/çıkış işlemlerine de açılmıştır. 

Taşucu Gümrük İdaresi 1970 – 1980 tarihleri arasında Gümrük Başmemurluğu olarak hizmet etmiştir. 1980 yılından sonra Taşucu Yolcu Salonu Gümrük Müdürlüğü olarak faaliyet göstermekte iken, Gümrük İdarelerinde yeniden düzenlemeye gidilmesi nedeniyle Müsteşarlığımız Gümrükler Genel Müdürlüğünün 17.09.1999 günlü 99/21 sayılı Genelgeleri ile Taşucu SEKA Limanında bulunan Seka Gümrük Müdürlüğü ile birleştirilerek 22.09.1999 tarihinden itibaren ’TAŞUCU GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ’’ adı altında birinci sınıf Gümrük Müdürlüğü olmuştur. 

08.06.2011 tarihli ve 27958 mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 640 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye istinaden, Gümrük Hizmetlerinin tek çatı altında sürdürülmesine ilişkin 22.12.2011 tarihli 28150 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 2011/2474 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile, Taşucu Gümrük Müdürlüğü ve Taşucu Gümrük Muhafaza Müdürlükleri birleştirilerek ‘’Taşucu Gümrük Müdürlüğü’’ tek çatısı altında hizmet vermeye başlamıştır.

 FAALİYET DURUMU :
 
Bakanlığımız  Orta Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğüne bağlı Taşucu Gümrük Müdürlüğü hizmet binası işletmeci kuruluş olan Taşucu Mersin Büyükşehir Belediyesine, Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş. Taşucu Liman İşletmesi Müdürlüğü Binası da Taşucu Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş. Taşucu Liman İşletmesi Müdürlüğü ait olup, yurt dışından deniz yolu ile bilhassa KKTC’den gelen ve giden yolcu işlemleri ile 23.10.1998 tarihinde Ülkemiz Hükümeti ile KKTC Hükümetleri arasında Ticari İlişkilerin Düzenlenmesi Hakkında Uygulama Anlaşmasının 10.maddesi uyarınca, her türlü ithalat, ihracat, transit yolcu ve araç giriş-çıkış işlemleri gerçekleştirilmektedir, özellikle Suriye sınırında bulunan kara kapılarının faaliyetlerinin durdurulduğu 25.07.2012 tarihinden sonra Gaziantep ve Hatay Gümrüklerinden yapılan işlemler transit olarak Müdürlüğe yönlendirilmiş, dolayısıyla gerek gemi ve  araç sayılarında gerekse işlem hacminde önemli artışlar olmuştur.

TAŞUCU GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ DENETİMİ VE SORUMLULUK ALANINDAKİ LİMANLAR  :

  • Taşucu Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş. Taşucu Liman İşletmesi Müdürlüğü Ro-Ro ve Yolcu Limanı - Hudut Kapısı
  • Taşucu Mersin Büyükşehir Ro-Ro ve Yolcu Limanı - Hudut Kapısı
  • Yeşilovacık Özel Med Cem Ticari Limanı (İthalat – İhracat)
  • NATO (Ağalar) Askeri Limanı
  • Bozyazı Yat Limanı
İLETİŞİM
 
Adres : Taşucu Limanı PK 33900  Taşucu-Silifke/MERSİN
E-Posta :  tasucugum@ticaret.gov.tr
Telefon  :  (324) 741 40 39
Faks :  (324) 741 40 05