Taşucu Gümrük Müdürlüğü

Müdürlüğümüz Mersin İl Merkezine (93) Km, Silifke ilçe Merkezine (9) Km. mesafedeki Taşucu Beldesinde yerleşik bulunmaktadır.
 
Cumhuriyet Döneminden öncesine bakıldığında; Taşucu’nda İdaremizin kuruluşu 1860 yılında bir Rüsumat (Gümrük) Emirliğinin kurulması ve ardından bir Rüsumat Nizamnamesinin yayınlanması ile başlamış olup İçel Sancağının 19.yüzyıldaki en önemli limanlarından birisi konumunda olduğu, Taşucu’ndaki idari yapı hakkında kaynaklardan alınan bilgilere göre, 1872 yılında görülen Gümrük Teşkilatı, Rüsümat Müdürü, Birinci ve İkinci Katipler ve Sandık Emirliğinden oluştuğu görülmektedir. 1890’lı yıllarda 450 Vapur ve yelkenlinin geldiği, bu gemilerden 77 adedinin İngiliz, 49 adetinin Yunan ve 250 adetinin Osmanlı Bayraklı olduğu; bu gemilerle Suriye’ye kereste, Trieste ve Marsilya’ya balık ve canlı hayvan, Kıbrıs ve Akdeniz deki diğer adalara arpa, buğday, susam gibi ürünlerin İhraç edildiği görülmektedir.(Kaynak: Taşucu Belediyesi Yayınları; “Yüzyıl Önce Taşucu” adlı eser)
 
20.07.1955 tarihine kadar Gümrük Kapısı olarak hizmet veren Taşucu İskelesi anılan tarihte 4 /3613 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Hudut Kapısı olarak ihdas edilmiş, araç giriş/çıkışın yanı sıra yolcu giriş/çıkış işlemlerine de başlanmıştır.
 
Taşucu Gümrük Müdürlüğü 22.09.1999 tarihinden önce 1970-1980’li yıllarda Gümrük Baş memurluğu olarak hizmete başlamış, 1980 yılından sonra Taşucu Yolcu Salonu Gümrük Müdürlüğü olarak faaliyet göstermekte iken, Gümrük İdarelerinde yeniden düzenlemeye gidilmesi nedeniyle Müsteşarlığımız Gümrükler Genel Müdürlüğünün 17.09.1999 günlü 1999/21 sayılı Genelgeleri ile Taşucu SEKA Limanında bulunan Seka Gümrük Müdürlüğü ile birleştirilerek 22.09.1999 tarihinden itibaren ‘’TAŞUCU GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ’’ adı altında birinci sınıf Gümrük Müdürlüğü olmuştur.
 
08.06.2011 tarihli ve 27958 mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 06.07.2011 tarihinde yürürlüğe giren 640 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kurulan Bakanlığımız Taşra Teşkilatının Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerine ilişkin Kararname; 22.12.2011 tarihli 28150 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış, Bu Kararname ile Bakanlığımız Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri ve bağlantıları kurulmuştur. Gümrük Hizmetlerinin daha etkin ve süratli yapılmasını teminen aynı yerde Gümrük ve Gümrük Muhafaza Müdürlüğü olmak üzere iki ayrı Müdürlük olarak yürütülen hizmetler tek Müdürlük çatısı altında birleştirilmesi nedeniyle Taşucu Gümrük Müdürlüğü ve Taşucu Gümrük Muhafaza Müdürlükleri ‘’Taşucu Gümrük Müdürlüğü’’ adı altında birleştirilerek hizmet vermeye başlamıştır.
 
Müdürlüğümüz denetiminde SEKA ve Taşucu Belediye Limanları ile Eren Holding’e ait özel Yeşilovacık Limanı bulunmaktadır.
 
Seka ve Taşucu Belediye Limanlarından KKTC’nin Girne Lübnan’nın Tripoli Limanlarına karşılıklı olarak yolcu ve yük gemileri (ithalat, ihracat, transit) sefer yapmakta olup, aralıklarla da Seka Limanından Suriye’nin Tartus Limanına karşılıklı olarak yük(ithalat, ihracat, transit) gemileri sefer yapmaktadır. Ayrıca Müdürlüğümüze 30 km mesafede olan Nisan 2015’te hizmete açılan Yeşilovacık Limanından da Afrika ülkeleri ağırlıkta olmak üzere Avrupa ülkelerine çimento ve klinker ihracatı ile ağırlıklı olarak Ukrayna’dan ve başka ülkelerden kömür ithalatı yapılmaktadır.
 
Bunların yanı sıra Müdürlüğümüze 125 km mesafedeki Anamur, 110 km uzunluktaki Bozyazı ve 42 km mesafedeki Kumkuyu Limanlarına yanaşan gemi ve yatlara, yakıt kumanya ve ihrakiye için mobil hizmet verilmektedir