Mersin Gümrük Müdürlüğü


TARİHÇE

Mersin Gümrük Müdürlüğü, Milli Emlak Müdürlüğü tarafından yapımı gerçekleştirilerek, kullanımı 1987 yılında Bölge Müdürlüğüne devredilen hizmet binasında faaliyet göstermekte olup, bina kullanım itibariyle Müdürlük ihtiyaçlarına cevap vermektedir.

08.10.1971 Yılında Mersin Gümrükleri Başmüdürlüğünün kurulmasıyla Mersin Giriş, Çıkış, Transit, Mersin Bitki ve Bitkisel Ürünler İhtisas Gümrük Müdürlüğü (19.12.1994 tarihinden itibaren) adıyla faaliyet göstermekte olan dört ayrı Gümrük İdaresi Müsteşarlığımız Gümrükler Genel Müdürlüğünün 17.09.1999 tarihli 99/21 sayılı Genelgeleri ile 17.09.1999 tarihli 23819 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan 1999/13314 sayılı Karar gereği 24.09.1999 tarihinden itibaren birleştirilerek, Mersin Gümrük Müdürlüğü olarak faaliyetine devam etmekte olup, 30.11.2017, 30256 tarih ve sayılı Resmi Gazete ’de yayınlanan 2017/10874 Gümrük ve Ticaret Bakanlığının taşra teşkilatında düzenleme yapılması hakkındaki ekli kararın yürürlüğe girmesiyle kapatılan Mersin Yolcu Salonu Gümrük Müdürlüğünün faaliyet alanına giren Yolcu İşlemleri Müdürlüğün faaliyet alanına girmiştir.

FAALİYET DURUMU
 

Mersin Gümrük Müdürlüğü; her türlü giriş, çıkış, transit işlemleri, Yolcu İşlemleri ile Makine İthalatı, Gıda İthalatı, Gıda İhracatı, Tekstil İthalatı, Hayvansal Ürün İthalatı ve İhracatı, Canlı hayvan İthalatı ve İhracatına yetkili olup, ayrıca Deniz Hudut Kapısıdır. Müdürlük denetimi altında faaliyet göstermekte olan 57 adet A Tipi Genel Antrepo, 18 adet C Tipi Özel Antrepo ve 5 adet Geçici Depolama Yeri bulunmaktadır.

Yolcu Salonu İşlemleri;
Kıbrıs’tan gelen ve Kıbrıs’a giden yolcuların eşya ve üst arama kontrolü yapılmaktadır. Aynı zamanda hususi araçların kontrolü yapılmaktadır eşya kontrolü için bir adet bagaj X-Ray cihazı bulunmaktadır. Gemi personelleri shore pass belgesi ile giriş çıkış kontrolü yapılmaktadır. Yurda gelen veya yurttan çıkan yabancı araçların süre işlemleri, şahısların yurt dışına araçsız olarak çıktıklarında taahhüt işlemleri, emniyet ile ilgili yurtta kalma süresi dolan veya usulsüz kullanımdan dolayı işlem yapılan araçlar yolcu salonuna teslim edilmekte ilgili işlemler yolcu salonundan yapılmaktadır.

İLETİŞİM
 
Adres : Yeni Mah. İsmet İnönü Bulvarı 5307 Sok. PK 33100 Akdeniz/MERSİN
E-Posta : mermergm@ticaret.gov.tr
Telefon  : (324) 241 28 87
Faks : (324) 241 28 56