Mersin Akaryakıt Gümrük Müdürlüğü

Müdürlükte petrol ve petrol türevlerinin ithalat, ihracat, transit, transit ticaret işlemleri ile 4458 Sayılı Gümrük Kanununa bağlı Gümrük Yönetmeliğinin 600. maddesi kapsamında, yabancı, bandıralı gemiler ile yabancı limanlara sefer yapan Milli gemilerin yakıt ihtiyaçlarına ilişkin gümrük işlemleri yapılmaktadır. Ataş rafinerisi içersinde bulunan hizmet binası rafineri yakınlarında bulunan yeni hizmet binasına 31.8.2009 tarihinde taşınmıştır. Müdürlük adı, Ataş Rafineri Gümrük Müdürlüğü iken Mersin Akaryakıt Gümrük Müdürlüğü olarak 11.03.2010-27518 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 2010/176 sayılı Bakanlar kurulu Kararıyla değiştirilmiştir.