Mersin Akaryakıt Gümrük Müdürlüğü

TARİHÇE 

Mersin Akaryakıt Gümrük Müdürlüğü, 1961 yılında Gümrük İdare Memurluğu olarak kurulmuş, bilahare I. Sınıf Gümrük Müdürlüğüne yükseltilerek özel gümrük statüsünde Ataş Rafineri Gümrük Müdürlüğü olarak faaliyetine devam etmiştir. 11.03.2010 tarihli 27518 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 16.02.2010 tarihli 2010/176 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile gümrük idaremizin ismi Mersin Akaryakıt Gümrük Müdürlüğü olarak değiştirilmiş, özel gümrük statüsü kaldırılmıştır. Daha önce Ataş Rafinerisi içinde bulunan hizmet binası 2009 yılının Haziran ayında Karaduvar Mahallesi Dumlupınar Caddesi üzerinde kiralanan 3 katlı yeni hizmet binasına taşınmış olup, halen bu binada faaliyet göstermektedir.

FAALİYET DURUMU

Müdürlükte petrol ve petrol türevlerinin ithalat, ihracat, transit, transit ticaret işlemleri ile 4458 Sayılı Gümrük Kanununa bağlı Gümrük Yönetmeliğinin 600. maddesi kapsamında, yabancı, bandıralı gemiler ile yabancı limanlara sefer yapan Milli gemilerin yakıt ihtiyaçlarına ilişkin gümrük işlemleri yapılmaktadır.

Transit       : 2011/2033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına istinaden 3 seri nolu Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) kapsamında Müdürlükten Irak‘a karayoluyla motorin, jet yakıtı ve benzin, Irak’tan Karayoluyla ham petrol sevkiyatı yapılmakta, Müdürlüğe gelen ham petrol Ataş Anadolu Tasfiyehanesine ait transit antreposunda depolanarak gemilerle yurtdışına gönderilmektedir. Ayrıca, antrepolara denizyoluyla alınan akaryakıt cinsi eşyalar transit olarak yine denizyoluyla çeşitli ülkelere gönderilebilmektedir.

İhrakiye: Müdürlük denetimi altındaki antrepolardan, serbest dolaşımda olmayan motorin ve fueloil cinsi eşya limanlara yanaşan gemilere denizyolu (barç) ve karayoluyla ihrakiye kapsamında teslimi yapılmaktadır.


İLETİŞİM

Adres :  Karaduvar Mah. PK 258 Akdeniz/MERSİN
E-Posta :  mersinakaryakit@ticaret.gov.tr
Telefon  :  (324) 221 81 11
Faks :  (324) 221 81 14