İncirlik Gümrük MüdürlüğüTARİHÇE 

FAALİYET DURUMU
 
4458 sayılı Gümrük Kanunu, 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Konunu, 6375 sayılı ‘ Kuzey Atlantik Antlaşması ’ Mucibince Kurulmuş Milletlerarası Askeri Karargahların Statüsüne Dair Protokolün Kabulüne Dair Kanun ve Avrupa Müttefik Yüksek Karargahı ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti arasında NATO’nun Türkiye’de ki Hava Savunma İkmal ve Kabiliyetlerini takviyesi için konuşlandırılacağı Patroit Füze ve Savunma Bataryalarına ev sahibi ülke desteği uygulama antlaşmasına göre;
 
İncirlik Gümrük Müdürlüğü; 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve Gümrük Yönetmeliği 6675 sayılı Kanunun NATO Sözleşme Protokol ve iki taraflı Antlaşmalar Hükümlerine göre getirilecek eşyaların kati ve geçici gümrük vergilerinden muaf olarak kati ve geçici ithalat işlemlerini, ilgili şahısların görev sürelerinin tamamlanmasına müteakip çıkış işlemlerini gerçekleştirir. Ayrıca geçici ithal edilen Kara Taşıtlarına ilişkin Tebliğe göre (Seri No 1) belirtilen Kanun ve Antlaşma kapsamında Türkiye’ye geçici olarak getirilen araçların giriş işlemleri, çıkış işlemleri gerçekleştirilir.
 
İncirlik Gümrük Müdürlüğü; Nato-Sofa Antlaşması kapsamında, eşya, taşıt ve yolcu hareketlerinin hızlı, etkili, kolay ve güvenli bir şekilde gerçekleşmesini sağlamak, eşyaların muayene ve kontrolünü daha etkin, kolay ve hızlı şekilde gerçekleştirmek,
 
Tasfiye haline gelmiş eşyaların hızlı ve güvenli bir şekilde tespit tahakkuk belgeleri tanzim edilip, Tasfiye İşletme Müdürlüğüne gönderilerek  tasfiye işlemlerinin sağlanması,  
 
Müdürlüğün denetimi altında bulunan antrepo ve geçici depolama yerinde sadece 6375 sayılı yasa kapsamında  ülkemizde bulunan personel, personel yakını ile üs içerisinde bulunan sivil unsurlara ait ev ve zati eşya ile birlikte kullanılmış otomobillerin depolanması işlemleri yapılmaktadır.

  
İLETİŞİM

Adres :  10.Tanker Üs Komutanlığı içerisi- Sarıçam/ADANA
E-Posta :  İncirlik.gm@ticaret.gov.tr
Telefon  : (322) 316 63 44
Faks : (322) 332 75 14