Botaş Gümrük MüdürlüğüTARİHÇE

Botaş Gümrük Müdürlüğü, 1977 yılında Bakanlığımızın 11.03.1977 gün ve 20410 sayılı onayları ile Gölovası Gümrük Baş Memurluğu olarak resmen kurulmuştur. 
Gümrükler Genel Müdürlüğünün 25.03.1977 gün ve 3209/66-3209 sayılı onayları ile Botaş tanklarının özel antrepo olarak kabul edilmesi ve  idarenin denetimindeki tanklara  07.05.1977 günü sabah saat 05.00 de ham petrol gelmesiyle fiilen hizmetlerine  başlamış, “Gölovası” olan adı, 02.12.1995 tarihli 22481 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Yönetmelik  değişikliği  ile “Botaş Gümrük Müdürlüğü” olarak değiştirilmiştir. 
Doğrudan doğruya belirli bir özel veya genel antrepo ile ilgili gümrük işlemlerini yerine getirmek üzere kurulan  idare, Ceyhan-Botaş tesisleri içerisinde  mülkiyeti Botaş’a ait hizmet binalarında görevini sürdürmektedir. 


 FAALİYET DURUMU

Ülkemiz için gerek stratejik gerekse ekonomik açıdan büyük öneme haiz;

  •  Kerkük-Irak-Ceyhan Ham Petrol Boru Hattı Projesi ile 1977 yılından bugüne Botaş-Ceyhan Deniz Terminaline gelen ve  denetimlerindeki antrepolara alınan Irak Petrolünü,
  •  Bakü-Tiflis-Ceyhan Ham Petrol Boru Hattı Projesi ile 2006 yılından bugüne Botaş-Ceyhan Deniz Terminaline gelen ve denetimlerindeki antrepolara alınan Azeri Petrolünün gemilerle diğer ülkelere transit edilmesi,
  •  20.12.2014 tarih ve 29211 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Gümrük Genel Tebliği çerçevesinde ham petrolün ve akaryakıtın serbest dolaşıma giriş işlemleri de Müdürlükten yapılabilecektir.
     

İLETİŞİM

Adres :  Gölovası Mevkii, Ceyhan /ADANA
E-Posta :  botas@ticaret.gov.tr
Telefon  :  (322)  639 24 65
Faks :  (322)  639 20 36